Om Lindehuset

På Forældreskolen hedder skolefritidsordningen Lindehuset, og den er et fritidstilbud til elever fra 0. til og med 3. klasse.

Lindehuset holder til i lokaler, som primært benyttes i fritidsdelen af skolen, men vi har også mulighed for at bruge undervisningsdelens faciliteter og lokaler, herunder primært 0. og 1. klasses lokaler, gymnastiksalen samt sløjd- og hjemkundskabslokalerne. Og så udnytter vi naturligvis skolens optimale beliggenhed tæt på skov, strand og byen til at tage på ture ud af huset.

 

De voksne i Lindehuset bestræber sig på:

  • at give børnene en tryg og glad hverdag med engagerede og nærværende voksne.
  • at understøtte børnene med muligheder for udfoldelse inden for de interessesfærer, de befinder sig i.
  • at lære børnene at vise respekt og omsorg for andre, således at alle kan have en rar og god oplevelse af at gå i fritidsordningen.

 

Lindehusets personale

Pernille Vesterdahl Holm
Pædagogisk leder for indskoling og SFO
(PVH)

pvh@foraeldreskolen.dk

 
 
 
 
 
 
 
 

Anette Gregersen
Pædagog
(AG)

ag@foraeldreskolen.dk

Ena Birthe Gramstrup
Pædagog
(EG)

eg@foraeldreskolen.dk

Jette Thastum
Pædagog
(JT)

jt@foraeldreskolen.dk

Kathe Moesgaard Sørensen
Pædagog
(KA)

ka@foraeldreskolen.dk

Nina Vinther
Pædagog
(NV)

nv@foraeldreskolen.dk

Rune Givard
Pædagog
(RG)

rg@foraeldreskolen.dk

Mathias Ørsted Jensen
Pædagogmedhjælper
(MJ)

Petra Christiansen Østergaard
Pædagogmedhjælper
(PC)