Års- og terminsprøver

Sideløbende med 9. klassernes afgangsprøver giver Forældreskolen også 8. årgang mulighed for at stifte bekendtskab med det at gå til mundtlig prøve.

I løbet af foråret beslutter skolens ledelsen og klassens lærere i hvilken mundtlig disciplin, den pågældende 8. klasse skal aflægge prøve. Herefter påbegyndes forberedelserne til en årsprøve efter de samme krav, som ved afgangsprøven efter 9. klasse.

Det er vores erfaring, at årsprøven giver den enkelte elev en værdifuld erfaring og et indblik i, hvad det vil sige at gå til afgangsprøve.

 

Terminsprøver

Terminsprøverne på Forældreskolen afvikles medio januar. Her går skolens 9. klasser til prøve i de samme skriftlige discipliner, som der er mulighed for at møde ved sommerens afgangsprøver.

Elevernes besvarelser bedømmes af deres faglærer ud fra de samme krav, som gør sig gældende ved afgangsprøven.

Dansk:

  • Skriftlig fremstilling.
  • Diktat.
  • Læseprøve.

Matematik:

  • Færdighedsregning.
  • Problemløsning.

Engelsk:

  • Skriftlig fremstilling (lytte, læse, grammatik og fri skriftlig fremstilling).

Tysk:

  • Skriftlig fremstilling (lytte, læse, grammatik og fri skriftlig fremstilling).