Lektiecafé

Forældreskolens lektiecafé er placeret i 4X’s og 4Y’s lokaler på førstesalen på Rungstedvej 4, og den har åben mandagonsdag og torsdag fra klokken 13.50–15.00.
Der vil altid være lærere til stede, som kan hjælpe med de opgaver og udfordringer, skolearbejdet giver anledning til.

 

Hvad er Forældreskolens lektiecafé?

 • Et tilbud til vores 4.-6. klasser.
 • Et sted, hvor børnene kan lave deres lektier.
 • Et sted, hvor børnene kan få voksenhjælp til lektierne.
 • Et sted, hvor børnene kan fordybe sig i skolearbejde.
 • Et sted, hvor børnene kan være sikre på arbejdsro.
 • Et sted, hvor børnene kan læse i fred og ro.

Da mange elever ønsker at benytte lektiecaféen, er området på både stueetage og førstesal på Rungstedvej 4 forbeholdt børn og lærere i lektiecaféen. Vi registrerer de fremmødte elever til intern brug, så vi løbende kan holde os orienteret om antallet af besøgende elever.

Efter aftale mellem børn og forældre møder børnene op til lektiecaféens åbningstid og går igen senest ved lektiecaféens lukketid. Børnene er naturligvis også velkomne i lektiecaféen uden at skulle have hjælp.

Vi ønsker at skabe et miljø for det gode arbejde med skoleopgaver, faglige udfordringer, interesser og nørderier. Eleverne har mulighed for at arbejde alene, men også for at samarbejde om projekter, lave gruppearbejde eller andre fælles opgaver i lektiecaféen.

I lektiecaféen skal der være plads til fordybelse, og reglerne for ophold i lektiecaféen og på Rungstedvej 4 i øvrigt følger naturligvis vores vanlige regler for undervisning:

 

Kort sagt er lektiecaféen:

Ingen forstyrrelser og størst mulig fokus og koncentration om opgaverne.
Telefoner, tablets og computere må ikke benyttes til leg (spil, film, musik eller internetsurf).

 

Generel information om lektiecaféen

 • Lektiecaféen er stillezone.
 • Opgaven med lektier er elevens, og ansvaret for, at eleven er forberedt til skole, er fortsat forældrenes. Lektiecaféen skal ses som et supplement, og ikke som en fuld erstatning for arbejdet med lektier derhjemme.
 • Gruppearbejde i lektiecaféen vil typisk foregå på reposset på førstesalen på Rungstedvej 4.
 • Det kræver ikke tilmelding at benytte lektiecaféen, og man forpligtes ej heller til at møde op hver gang.
 • Ved afhentning af børn i lektiecaféen henstiller vi til, at det foregår dæmpet, så de øvrige børn kan arbejde uforstyrret.
 • Når lektiecaféen lukker, skal børnene forlade skolen, da der ikke er opsyn efter klokken 15.00.
 • Ophold på Rungstedvej 4 i tidsrummet klokken 13.50-15.00 uden at deltage i lektiecaféen er ikke tilladt.

Hent folder om lektiecaféen her.