Introduktionsforløb

Hvert år i oktober afholdes informationsmøde for forældre til kommende børnehaveklasseelever.
På mødet orienterer skoleleder, børnehaveklasseledere, SFO-leder samt skolesekretær om skolestart og skoleliv på Forældreskolen, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
Slutteligt vises forældrene rundt i børnehaveklasserne og Lindehuset – Forældreskolens SFO.

Efter mødet udsendes indmeldelsesblanketter til de 20 første drenge og de 20 første piger på skolens venteliste, hvis’ forældre har tilkendegivet ønske om skolestart på Forældreskolen.

En lørdag i marts afholdes en introduktionsdag, hvor eleverne er samlet klassevis til nye oplevelser på deres kommende skole. Her får de mødt hinanden og sat ansigter på deres nye klassekammerater.

I april afholdes to introduktionsdage for de kommende elever.
Den første dag drager vores nuværende piger i børnehaveklasserne på tur med SFO’en, mens drengene hjemme i klasserne er værter for de kommende drengeelever. Dagen byder på hyggeligt og socialt samvær, opgaveløsning, rundvisning, højtlæsning, frokost og efterfølgende aktiviteter i SFO’en.

Næste dag er rollerne byttet om, så vores piger er værter for de kommende børnehaveklassepiger, mens drengene i 0X og 0Y er på tur med SFO’en.

Det er vores erfaring, at såvel forældre som elever sætter stor pris på introduktionsforløbet, da det giver tryghed og sætter billeder på det kommende skoleliv og på kammeraterne.